Pro Koulutus

Pro Koulutus on monipuolinen, mutta helppokäyttöinen verkkokoulutusjärjestelmä organisaatioille, joka haluavat parantaa esim. työturvallisuuden ja esimiesten koulutuksen tasoa. Järjestelmän avulla asiakkaamme voivat ostaa Pro Pilvipalveluiden ja kumppaneidemme tekemiä koulutuksia sekä julkaista omia koulutuksia ilman oman järjestelmän rakentamista. Luotuaan oman organisaatiorakenteen asiakas voi avata koulutuksia yksiköittäin/toimipaikoittain/laitoksittain ilman lisäkustannuksia.

Uusinta palveluamme käytetään samalla tavalla kuin kaikkia muitakin Pro-palveluita, joten se ei vaadi erillistä koulutusta. Se on lisättävissä helposti vanhaan palvelukokonaisuuteen ostamalla käyttöoikeus eli lisenssi. Palvelu on  hinnoiteltu siten, että se tulee yllättämään iloisesti mm. pienempien pk-yritysten koulutuksista vastaavat ja ostopäätösten tekijät. Haluamme tarjota korkealaatuista ja käytännönläheistä koulutusmateriaalia kohtuuhintaan. Hyvä koulutus ei ole enää vain isompien organisaatioiden etuoikeus!

Kuinka homma toimii käytännössä?

Asiakas ostaa koulutuksen tai kokonaisen koulutuspaketin määräajaksi ja kouluttaa oman henkilöstönsä itselleen sopivan aikataulun mukaisesti yhdessä tai useammassa ryhmässä. Myöskään itseopiskelua ei ole poissuljettu. Erillisiä koulutustiloja ei välttämättä tarvita eikä koulutuksista aiheudu muitakaan merkittäviä ylimääräisiä piilokustannuksia. Perinteisesti näitä ovat mm. majoitus, kilometrikorvaukset ja päivärahat sekä menetetty laskutettava työaika. Työvuorolistat ja koulutusten jaksotus voidaan suunnitella siten, ettei tuotantoon tai kassavirtaan tule tarpeettomia katkoksia.

Pro Koulutuksen perusominaisuuksiin kuuluvat:

  • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
  • organisaation kuvaamiseen suunniteltu hakemistopuu-työkalu
  • kaikille palveluille yhteinen koulutusrekisteri suorituksia varten

Koulutusjärjestelmään tullaan lisäämään myöhemmin myös tentit saadun asiakaspalautteen ja käyttökokemusten pohjalta.

Ensimmäisen vaiheen koulutuksien aiheita ovat muun muassa:

  • kvartsipöly ja ASA-rekisteri
  • työsuojelupäällikön koulutus
  • työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen koulutus
  • esimiehen yleis- ja työturvallisuuskoulutus

HUOM! Verkkokoulutukset ovat liitettävissä lisäksi yhteistyökumppaneittemme teille räätälöimiin perinteisiin koulutuksiin ja kehityshankkeisiin!

Palvelua toteuttamassa