Etusivu » Pro Työturva

Työsuojeluhenkilöstön työkalu

Jaa sivu:

Pro Työturva -palvelu tiivistettynä

Pro Työturva -palvelu on työsuojeluhenkilöstön jokapäiväinen työkalu. Sillä on mahdollista luoda ja hallinnoida kaikille yhteisiä lain velvoittamia tietoja ja dokumentteja yhteen paikkaan. Myös työelämän lupakortit, koulutukset, luvat ja pätevyydet pysyvät helposti ajan tasalla.

Laajemmalla versiolla on lisäksi mahdollista säästää aikaa ja vaivaa perehdytyksissä ja työnopastuksissa.  Palvelusta löydät mm. valmiin juristin suunnitteleman sähköisen työsopimuspohjan ja nykyaikaisen turvallisuushavaintojen sekä läheltä piti -tilanteiden ilmoituslomakkeen, josta on kaksi eri versiota, lyhyt ja pitkä.

Palvelu opastaa niin aloittelevaa kuin kokeneempaakin työsuojelupäällikköä ja -valtuutettua pistämään perusasiat kuntoon helposti ja kustannustehokkaasti. Selainpohjaisen käyttöliittymän ansiosta tietojen syöttö ja päivitysten tekeminen ovat riippumattomia ajasta ja paikasta.

Palvelu täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Pro Työturva -palvelun ominaisuudet:

Perusversio

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • orga­ni­saation yksi­köiden hake­mis­to­puu­rakenne
 • kemikaaliluettelo ja palavat aineet
 • työturvallisuuden riskien arviointi
 • työsuojelun toimintaohjelma
 • työterveyshuollon kilpailuttaminen ja järjestäminen
 • pelastussuunnitelma
 • koulutusrekisteri
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Poikkeamailmoitukset
 • aloite / kehitysidea
 • palautelomake
 • palaute perehdyttämisestä ja työhön opastamisesta
 • häiriötilanteen havaintojen ilmoituslomake
 • turvallisuushavainto ja läheltä piti -tilanteet (kaksi eri versiota, lyhyt ja nopea älypuhelimiin ja pitkä tarkempaan kuvaamiseen tietokoneella)
 • turvallinen työn aloitus
 • TARKASTA VAARAT -lomake
 • Safety observation and near misses

Laaja versio

 • työhön perehdytys
 • työnopastus
 • organisaation oma perehdytys
 • organisaation oma työnopastus
 • työsopimus
 • pandemian riskien arviointi (lyhyt/pitkä)
 • toimistotyön vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
 • MVR-mittaus
 • turvallisuuskävely (safety walk)
 • turvallisuuskeskustelu
 • päihdeohjelma
 • väkivaltariskien arviointi
 • väkivalta- ja uhkatilanneohjeet
 • työtapaturman tutkinnan toimintatapaohje
 • tapaturmatutkintaraportti
 • kemiallisten riskien arviointi (kemikaali tai työssä syntyvä altiste)
 • rakennustyömaan kvartsipölyn, kovapuupölyn ja dieselin pakokaasujen riskien arviointi
 • työpaikan ensiapuvälineiden tarkistuslista
 • henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
 • tasa-arvosuunnitelma
 • yhdenvertaisuussuunnitelma
 • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointi työpaikalla
 • ASA-lomake
 • ASA-lomake: Ympäristön tupakansavulle altistuneet
 • todistus koulutuksesta
 • todistus perehdytyksestä / työhön opastamisesta
Englanninkieliset lomakkeet:
 • Chemical catalog
 • Custom Occupational Guidance
 • Custom Onboarding
 • Drug and alcohol abuse prevention plan
 • Occupational accident investigation report
 • Occupational Guidance
 • Occupational safety – risk assessment
 • Occupational safety and health policy
 • Onboarding
 • Personnel and training plan
Dashboardit
 • muistutukset

Listaus ei välttämättä ole täydellinen, koska palvelut kehittyvät koko ajan asiakaspalautteen ja toiveiden mukaan.

Tutustu palveluun osoitteessa: www.tyoturvallisuusjarjestelma.fi

Pro Työturva -palvelu

Scroll to Top